Home Movies TV Shows Blog Compare About Us Privacy
Season 9 8.7 (52,032 votes) Dragon Ball Z (1989)
Season 9 8.7 (52,032 votes) Dragon Ball Z (1989)
Description:
Dragon Ball Z is a Japanese animated television series produced by Toei Animation. Dragon Ball Z is the sequel to the Dragon Ball anime and adapts the last 26 volumes of the original 42 volume Dragon Ball manga series created by Akira Toriyama The series Debut in 1988-1995 on Weekly Shounen Jump. Dragon Ball Z depicts the continuing adventures of Goku and his companions to defend against an assortment of villains which seek to destroy or rule the Earth. The anime first aired in Japan from April 25, 1989, to January 31, 1996, and was dubbed in several territories around the world, including the United States, Europe, and in Latin America.
Creator: Akira Toriyama
Writer: Akira Toriyama
Network: Fuji TVCartoon Network
Starring:
Mayumi Tanaka
Naoki Tatsuta
Ryusei Nakao
Jōji Yanami
Ryou Horikawa
Hiromi Tsuru
Toshio Furukawa
Hiromi Tsuru
Yuuko Minaguchi
Naoko Watanabe
Hirotaka Suzuoki
Miki Itou
Masako Nozawa
Yuuko Minaguchi
Hiroko Emori
Mayumi Shou
Hiroko Emori
Masako Nozawa
Tōru Furuya
Tomiko Suzuki
Mami Koyama
Masako Nozawa
Shigeru Chiba
Shin Aomori
Kōhei Miyauchi
Kōzō Shioya
Toku Nishio
Reizō Nomoto
Shigeru Nakahara
Ryuuzaburou Ootomo
Yukimasa Kishino
Shigeru Chiba
Kazumi Tanaka
Yukitoshi Hori
Hideyuki Hori
Sho Hayami
Shozo Iizuka
Kenji Utsumi
Yuuko Kobayashi
Hiroshi Masuoka
Mariko Mukai
Yōko Kawanami
Takeshi Kusao
Hikaru Midorikawa
Takeshi Aono
Ichirō Nagai
Keiko Yamamoto
Norio Wakamoto
Yuji Mitsuya
Masaharu Sato
Daisuke Gouri
Naoko Watanabe
Bin Shimada
Chikao Ohtsuka
Daisuke Gouri
Hiro Yuuki
Hisao Egawa
Junpei Takiguchi
Mayumi Tanaka
Katsuji Mori
Keiko Yokozawa
Kenji Utsumi
Megumi Urawa
Naoki Tatsuta
Yukimasa Kishino
Yukitoshi Hori
Description:
Dragon Ball Z is a Japanese animated television series produced by Toei Animation. Dragon Ball Z is the sequel to the Dragon Ball anime and adapts the last 26 volumes of the original 42 volume Dragon Ball manga series created by Akira Toriyama The series Debut in 1988-1995 on Weekly Shounen Jump. Dragon Ball Z depicts the continuing adventures of Goku and his companions to defend against an assortment of villains which seek to destroy or rule the Earth. The anime first aired in Japan from April 25, 1989, to January 31, 1996, and was dubbed in several territories around the world, including the United States, Europe, and in Latin America.
Season: 5 6 7 8 9
07 08 09